udzielić

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
udzielić
1 (czegoś) предоставить что-н.
2 (np. pomocy) оказать что-н.
3 (lekcji; audiencji, rady, odpowiedzi, wywiadu; pożyczki) дать что-н.
udzielić azylu предоставить право убежища
udzielić informacji (komuś) информировать кого-н.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich