raz

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
raz раз
na raz сразу
na razie пока что / пока
od razu
1 сразу
2 (natychmiast) тотчас / тут же
po raz pierwszy (pierwszy raz, nigdy przedtem) впервые
raz na zawsze раз и навсегда
razem
1 (wspólnie; w jednym miejscu, w całości) вместе
2 (w sumie: o liczbie rzeczy) всего
3 (w sumie: o liczbie osób) всех
4 (w sumie: słowo pisane pod kolumną dodawanych liczb) итого
ileś razy
1 (dwa, trzy itp. razy więcej, mniej, szybciej itp.: w porównaniach) в ... раза / в ... раз
dwa razy mniej в два раза меньше
pięć razy więcej в пять раз больше
2 (21 razy 5, 100 razy 5 itp.: w mnożeniu) умножить на
sto razy sto сто умножить на сто
ileś razy tyle, co (ktoś, coś) ... раз больше чем
tym razem на этот раз
w razie potrzeby в случае надоб-ности
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich