przeciwny

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
przeciwny противоположный
być przeciwnym czemuś быть против чего-н.
przeciwnie напротив / наоборот
przeciwny wiatr встречный ветер
w przeciwnym razie, w przeciwnym wypadku в противном случае
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich