ósmy

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
ósmy восьмой
godzina ósma восемь часов
ósmy, ósmego (dzień w dacie) восьмое
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich