akcent

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
akcent
1 (przycisk na wyrazie, sylabie) ударение
2 (wymowa) произношение
3 (obcy, zly) акцент
4 (nuta, barwa) нота / нотка
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich