verletzung

Słownik niemiecko-polski PWN

Verletzung Wymowa f
skaleczenie n, rana f
leichte 〈schwere〉 Verletzungen erleiden odnieść lekkie 〈ciężkie〉 obrażenia
praw naruszenie, pogwałcenie
Verletzung des Rechts 〈eines Gesetzes〉 naruszenie prawa 〈ustawy〉
Słownik języka polskiego
Zobacz „verletzung” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich