ganz

Słownik niemiecko-polski PWN

ganz Wymowa
cały
(völlig) zupełny
ganz gut zupełnie 〈bardzo〉 dobrze
das Ganze całość f
aufs Ganze gehen iść na całego (śmiało, ryzykując wszystko)
kulin ein Ganzes duże piwo
dabei Wymowa przy tym, obok
er ist krank und dabei ganz allein on jest chory, a do tego zupełnie sam
durchziehen Wymowa (ein Land) przejść, przejechać, przewędrować
ganz Europa durchziehen przewędrować całą Europę;
auto durchziehen lassen przepuszczać
lass ihn 〈den Bus〉 durchziehen przepuść go 〈ten autobus〉
Entnuklearisierung Wymowa f polit denuklearyzacja f
Entnuklearisierung ganz Koreas 〈des Iraks〉 denuklearyzacja całej Korei 〈Iraku〉
Gegenteil Wymowa n przeciwieństwo n
ganz im Gegenteil wprost przeciwnie
gleich Wymowa
równy
jednakowy
ganz gleich obojętnie
(wann) zaraz
(wo) tuż
gleich um die Ecke tuż za rogiem
Leib Wymowa m ciało n
am ganzen Leib zittern drżeć na całym ciele
recht Wymowa
prawy
rechte Hand prawa ręka
(Antwort) właściwy
du hast recht masz rację
ganz recht! (zupełnie) słusznie!
Verstädterung Wymowa f
(Urbanisierung) urbanizacja f
urbanizowanie (się) n
zunehmende Verstädterung ganzer Regionen wzrastająca urbanizacja całych regionów 〈stref〉
Welt Wymowa f świat m
die Welt von gestern 〈von morgen〉 zeigen ukazywać świat wczorajszy 〈jutrzejszy〉;
przen die ganze Welt wszyscy, cały świat
wirklich Wymowa rzeczywisty, prawdziwy
das wirkliche Leben sieht ganz anders aus prawdziwe życie wygląda całkiem inzczej
wirklich! naprawdę! wierz mi!
Zersiedlung Wymowa f :
Zersiedlung ganzer Landschaften bezładne urbanizowanie całych obszarów kraju (szpecące krajobraz)
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
ganz
przymiotnik, attr, predykatyw
Podobne hasła w języku :
ganz
przysłówek
ganz
Słownik języka polskiego
Zobacz „ganz” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich