sagen

Przydatne zwroty

Du kannst von Glück reden a. sagen, dass ...
Możesz mówić o szczęściu, że...
Es brannte mir auf der Zunge, ihm meine Meinung zu sagen.
Świerzbił mnie język, żeby mu powiedzieć, co o tym myślę.
Ich ließ es mir nicht zweimal sagen pot.
Nie kazałem sobie tego dwa razy powtarzać.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich