halten

Przydatne zwroty

jmdm Die Stange halten.
Stać po czyjejś stronie.
Große Stücke auf jmdn halten pot.
Wysoko kogoś cenić.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich