wound

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
wound
czasownik
ranić 
Medycyna
zranić 
przenośne, Medycyna
dotknąć 
przenośne
zadrasnąć 
przenośne
dotykać 
przenośne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich