want

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
want
czasownik
potrzebować 
potoczne, nieoficjalne
wymagać 
potoczne, nieoficjalne
odczuwać brak 
książkowe, oficjalne
brak
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich