state

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
state
rzeczownik
stan 
przestarzałe, archaiczne
państwowy 
Szkolnictwo
stanowy 
ang. amerykańska
państwowość 
Polityka
kraj
byt
nawa państwowa 
książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich