speak

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
speak
czasownik
mówić 
potoczne, nieoficjalne
przemawiać 
przestarzałe, książkowe, oficjalne
przemówić 
przestarzałe, książkowe, oficjalne
odezwać się 
przenośne
odzywać się 
przenośne
zabrać głos 
Administracja
brzmieć 
przenośne
zabierać głos 
Administracja
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich