sleep

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
sleep
czasownik
sypiać 
potoczne, nieoficjalne
lulać 
potoczne, nieoficjalne
lulu
przekimać 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich