separate

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
separate
czasownik
oddzielać 
Informatyka, Chemia, Medycyna
separować 
Chemia, książkowe, oficjalne, Medycyna
rozdzielać 
Informatyka, Chemia, książkowe, oficjalne, Medycyna
odseparować 
książkowe, oficjalne
rozdzielić 
książkowe, oficjalne
odgraniczać 
książkowe, oficjalne
odseparowywać 
książkowe, oficjalne
odgraniczyć 
książkowe, oficjalne
rozchodzić się 
Wojsko
odizolować 
książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich