savoir-faire

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
savoir-faire
rzeczownik
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich