reservoir

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
reservoir
rzeczownik
zbiornik 
Chemia
rezerwuar 
przenośne
zalew 
Geografia
zbiornik retencyjny 
Inżynieria lądow
sztuczne jezioro 
Geografia
zasobnik 
Chemia
zasoby 
przenośne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich