reserve

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
reserve
rzeczownik
rezerwa 
Finanse, Informatyka, Wojsko
zapas 
Informatyka
rezerwowy 
Sport
odwód 
Wojsko
odwodowy 
Wojsko
rezerwa finansowa 
Finanse, Prawo
rezerwa 
Wojsko
odwód 
Wojsko
zasobowy 
Finanse, Prawo
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich