rejoice

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
rejoice
czasownik
radować 
książkowe, oficjalne
cieszyć się 
potoczne, nieoficjalne
radować się 
potoczne, nieoficjalne
weselić 
książkowe, oficjalne
uradować 
książkowe, oficjalne
uradować się 
potoczne, nieoficjalne
ucieszyć się 
potoczne, nieoficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich