reject

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
reject
czasownik
odrzucać 
Medycyna
odrzucić 
Informatyka, Medycyna
odtrącić 
przenośne
odtrącać 
przenośne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich