pronounce

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
pronounce
czasownik
wymawiać 
Językoznawstwo
ogłaszać 
Prawo, książkowe, oficjalne
orzekać 
książkowe, oficjalne
ogłosić 
książkowe, oficjalne
wymówić 
Językoznawstwo
orzec 
książkowe, oficjalne
wydawać wyrok 
Prawo
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich