predicative

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
predicative
przymiotnik
orzecznik 
Językoznawstwo
predykatywny 
Językoznawstwo
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich