politic

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
politic
przymiotnik
polityczny 
przestarzałe
rozsądny 
książkowe, oficjalne
dyplomatyczny 
książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich