orient

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
orient
czasownik
orientować 
przenośne
zorientować 
ang. amerykańska, przenośne, ang. brytyjska
ukierunkować 
przenośne
nastawić 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
ukierunkowywać 
przenośne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich