march

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
march
czasownik
maszerować 
potoczne, nieoficjalne
przemaszerować 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich