manoeuvre

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
manoeuvre
czasownik
manewrować 
przenośne, ang. brytyjska
lawirować 
ang. brytyjska
kierować 
przenośne, ang. brytyjska
wmanewrować 
ang. brytyjska, książkowe, oficjalne
manipulować 
ang. brytyjska
wmanewrowywać 
ang. brytyjska, książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich