joint

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
joint
czasownik
złożyć 
slangowe
łączyć 
Technika
zestawić 
slangowe
rodzaj pieczeni 
slangowe
rozczłonkować 
slangowe
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich