joint

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
joint
czasownik
złożyć 
slangowe
łączyć 
Technika
zestawić 
slangowe
rodzaj pieczeni 
slangowe
rozczłonkować 
slangowe
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich