initiate

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
initiate
czasownik
inicjować 
Informatyka, Wojsko, książkowe, oficjalne
zapoczątkować 
Informatyka, książkowe, oficjalne
zainicjować 
książkowe, oficjalne
rozpoczynać 
Informatyka
wtajemniczać 
książkowe, oficjalne
zapoczątkowywać 
książkowe, oficjalne
wtajemniczyć 
książkowe, oficjalne
wszczynać 
Bezpieczeństwo publiczne
wszcząć 
Bezpieczeństwo publiczne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich