inaccessible

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
inaccessible
przymiotnik
nieprzystępny 
książkowe, oficjalne
niedosięgły 
książkowe, oficjalne
niedosiężny 
książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich