impugn

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
impugn
czasownik
kwestionować 
książkowe, oficjalne
zakwestionować 
książkowe, oficjalne
podać w wątpliwość 
książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich