form

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
form
czasownik
formować 
ang. amerykańska, ang. brytyjska, Chemia, Wojsko, Medycyna
tworzyć 
książkowe, oficjalne
kształtować 
ang. amerykańska, ang. brytyjska, Chemia, Medycyna
utworzyć 
ang. amerykańska, ang. brytyjska, książkowe, oficjalne
ukształtować 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
uformować 
ang. amerykańska, ang. brytyjska, Wojsko
wykształcić 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
urabiać 
ang. amerykańska, ang. brytyjska, książkowe, oficjalne
sformować 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
stworzyć 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
powstawać 
Chemia
urobić 
ang. amerykańska, ang. brytyjska, książkowe, oficjalne
wytworzyć 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
konstytuować 
ang. amerykańska, ang. brytyjska, książkowe, oficjalne
tworzyć się 
Chemia
kształcić 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
fasonować 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
rozwijać 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich