file-cutting machine

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
file-cutting machine
rzeczownik
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich