exaggerate

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
exaggerate
czasownik
przejaskrawiać 
przenośne
przejaskrawić 
przenośne
przerysować 
przenośne
wyjaskrawić 
książkowe, oficjalne
wyjaskrawiać 
książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich