envelop

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
envelop
czasownik
spowijać 
przenośne, książkowe, oficjalne
spowić 
przenośne, książkowe, oficjalne
spowinąć 
przenośne, książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich