ensure

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
ensure
czasownik
zapewniać 
ang. amerykańska
gwarantować 
ang. amerykańska
zabezpieczać 
ang. brytyjska
ubezpieczyć 
ang. brytyjska
ubezpieczać 
ang. brytyjska
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich