enroll

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
enroll
czasownik
zapisać 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
rejestrować 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
werbować 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
zapisywać 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich