elide

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
elide
czasownik
opuszczać 
Językoznawstwo
opuścić 
Językoznawstwo
abstrahować 
Filozofia
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich