condemn

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
condemn
czasownik
potępiać 
Religia
skazywać 
przenośne, Prawo
potępić 
Religia
skazać 
przenośne, Prawo
ostro krytykować 
Ekonomia, Prawo
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich