coincident

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
coincident
przymiotnik
zbieżny 
książkowe, oficjalne
zgodny 
książkowe, oficjalne
pokrywający się 
książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich