chuck

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
chuck
czasownik
rzucać 
potoczne, nieoficjalne
ciskać 
potoczne, nieoficjalne
cisnąć 
potoczne, nieoficjalne
szmyrgać 
potoczne, nieoficjalne
smyrgać 
potoczne, nieoficjalne
szmyrgnąć 
potoczne, nieoficjalne
wyjebać 
wulgarne, potoczne, nieoficjalne
rzucić 
potoczne, nieoficjalne
szurać 
potoczne, nieoficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich