categorize

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
categorize
czasownik
kategoryzować 
książkowe, oficjalne
skategoryzować 
książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich