bidding

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
bidding
rzeczownik
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich