become acquainted

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
become acquainted
czasownik
zaznajomić 
książkowe, oficjalne
zaznajamiać 
książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich