annex

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
annex
czasownik
zaanektować 
Polityka, książkowe, oficjalne
anektować 
Polityka, książkowe, oficjalne
dokonywać aneksji 
Polityka
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich