analyze

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
analyze
czasownik
analizować 
ang. amerykańska, ang. brytyjska, Chemia, Medycyna
badać 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
zanalizować 
ang. amerykańska
poddać psychoanalizie 
Psychologia, ang. brytyjska
poddawać psychoanalizie 
Psychologia, ang. brytyjska
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich