accredit

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
accredit
czasownik
akredytować 
Polityka
uwierzytelniać 
Polityka
uwierzytelnić 
Polityka
uznawać 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich