accredit

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
accredit
czasownik
akredytować 
Polityka
uwierzytelniać 
Polityka
uwierzytelnić 
Polityka
uznawać 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich