accent

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
accent
czasownik
akcentować 
Językoznawstwo
podkreślać 
przenośne
podkreślić 
przenośne
zaakcentować 
Muzyka, Językoznawstwo
kłaść nacisk 
przenośne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich