accent

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
accent
czasownik
akcentować 
Językoznawstwo
podkreślać 
przenośne
podkreślić 
przenośne
zaakcentować 
Muzyka, Językoznawstwo
kłaść nacisk 
przenośne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich