zerowy

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
zerowy
przymiotnik
null
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich