za burtę

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
za burtę
przysłówek
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich