ekonomiczny
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
ekonomiczny przymiotnik;
ekonomiczny aspekt rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
ekonomiczny instytut rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
ekonomiczny kryzys rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
ekonomiczny partner rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
ekonomiczny pejzaż rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
ekonomiczny porządek rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
ekonomiczny rozkwit rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
ekonomiczny rozsądek rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
ekonomiczny rozwój rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
ekonomiczny samochód rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
ekonomiczny status rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
ekonomiczny wyzysk rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
adres ekonomiczny rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
akt ekonomiczny rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
aktor ekonomiczny rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
aktyw ekonomiczny rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
angielski ekonomiczny rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich